Fetal Reduction (Gebeliğin indirgenmesi)

Fetal Reduction (Gebeliğin indirgenmesi)

fetal-reduction
Tüp bebek uygulamalarında son yıllarda çok tartışılan konu hatta en başta geleni kaç adet embriyo transferi yapılacağıdır. Bu tartışma ilk kez yaptıran ve genç hastalardan ziyade fazla deneme yapmış, düşük yapmış veya bir seferde ikiz bebek isteyenler ve çoğul gebeliklerin komplikasyonlarını daha fazla önemseyen bilim adamları, devlet adamları ve sigorta kurumları arasında yapılmaktadır.

Hastalara tek embriyo transferi yapılması gerekli olan durumlar mevcuttur.Son dönemde tek embriyo transferi yönünde kararlar alınmakta ve faydalarından bahsedilmektedir. Ancak zor hasta gruplarında zaten düşük olan gebelik şansı az embriyo transferi yapılarak daha da azalmaktadır. İskandinav ülkeleri tek embriyo transferi uygulamasında öncü olmuşlardır. TC. Sağlık Bakanlığı da bu yönde bir karar almışdır. ABD ve batılı ülkelerde çok değişik kısıtlamalar ve uygulamalar olup bu konu hala tartışılmaktadır.

İyi hazırlanmış bir hastada her embriyonun bir gebelik oluşturma olasılığı vardır. 10 adet embriyo tek tek verilse de beraber verilse de sonuçta gebe bırakacak embriyo değişmeyecektir. Ancak hastaların 10 embriyosundan 2 tanesi gebelik oluşturmaya uygun ise ve bu iki embriyo son iki denemeye kalırsa bu durumda hastanın sabrı çok zorlanacak ve maddi açıdan da bir yıkım olacaktır. 3 embriyo verildiğinde ise ilk iki denemede gebe kalma olasılığı çok yüksektir. Bu konudaki tartışmalara aşağıdaki bilgilerin yardımcı olacağını sanıyorum.

Tek Embriyo Transferinin Avantajları

-Tek embriyo transferlerinde fetusta anomali olasılığının az olduğuna dair yayınlar olmakla birlikte buna karşı çıkan görüşler de mevcuttur. Kullandıkları argüman ise eğer bir veya iki embriyo sağlıklı ise sonucun değişmeyeceği yönündedir. Yani beraber embriyoların konmasının genetik bozukluk oluşturmayacağı yönündedir.

-Tekil gebeliklerde hamilelik süresince gelişen hastalıklar ve komplikasyonlar yani olumsuzluklar daha az sıklıkla görülmektedir. (Preeklampsi,Diabete bağlı sorunlar)

-Erken doğum olması ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riski daha azdır.

Birden fazla Embriyo Transferi; Gerekli Haller ve Avantajları
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları.
Tekrarlayan düşükler.

Gebelik oranları ve implantasyon oranları daha yüksektir.İmplantasyon sonrası bebeklerin %15-20’si canlılığını yitirir. Çoğul gebelik halinde kucağa canlı çocuk alma olasılığı daha yüksektir.

Gebeligin İndirgenmesiKliniğimize başvuran hastalarla ilgili yaptığımız istatistiklere göre sınıflandırma aşağıdaki gibidir.
Yumurta donasyonu daha önce denemiş hastalar % 20
Daha önce Tüpbebek  denemiş hastalar %63
Birden çok tüp bebek denemiş hastalar %57
İkiden çok tüp bebek denemiş hastalar %54
Üçten çok tüp bebek denemiş hastalar %40
Sperm donasyonu denemiş hastalar %2
Yukarıdaki görüldüğü gibi özellikle bizim gibi donasyonla uğraşan kliniklerde başarısız deneme geçirmiş olarak gelen hasta sayısı oldukça yüksektir. Doğal olarak bu hasta grubuna yapılacak transferlerde 2-3 embriyo kullanmak son derece gerekli görülmektedir. Hasta grubu da bu doğrultuda isteklerde bulunmaktadır. 3 embriyo transferi nadiren gerekli olup 2 embriyo ile sonuç almak mümkün olmaktadır. Çoğul embriyo transferinin doğal sonucu ise çoğul gebeliklerdir. Özellikle üçüz ve dördüz gebelikte anne ve çocuk sağlığı açısından fetal reduksiyon, yani çocuk sayısını azaltma işlemi bir çok hastanın bütün bebeklerini birden kaybetmesine engel olmaktadır. Bizim tecrübemizde ikiz gebeliklerin idaresinin iyi yapıldığında fazla sürprizle karşılaşılmadığı ve sonuçların yüz güldürücü olduğu yönündedir. Son yıllarda gelişen bilgi ve teknolojiler ışığında çoğul gebeliklerde erken doğumu önleme ve onları yaşatma daha başarılı hale gelmiştir. Klinik olarak belirgin ve kontrol edilemeyen kronik bir hastalığı olmayan kadınların yaşı kaç olursa olsun ikiz gebeliği sorunsuz olarak sürdürebileceği ve kaldırabileceği kanaatinde ve tecrübesindeyiz.

Redüksiyonda Teknik
Gebeliğin 11. ila 12. haftasında yapılır. Karından veya vajinadan ultrason yardımıyla, görerek yapılan bir işlemdir. Potasyum içeren bir ilaç bebeğin kalp boşluğuna iğne yardımıyla enjekte edilir. Bu ilaçı vermekteki amaç kalbi durdurmakdır. Ultrason ile bebeklerin ense kalınlıkları ve diğer anatomik oluşumları değerlendirilir. İncelemeden sonra hangi fetusun durdurulacağına karar verilir. Bebeğin kürtajla alınması gerekli değildir ve bebek vücut içerisinde zamanla küçülür ve genellikle kaybolur. İşlem esnasında diğer bebekleri kaybetme riski % 1-5 oranında olup diğer bebeklerin de düşmesiyle sonuçlanır. Ancak bizim kliniğimizde yaptığımız uzun yıllar sonucu oluşan istatistiklerde bu oran % 0.5 civarındadır.

Leave a message for a call back!

Cyprus IVF Center
× Whatsapp Message